Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół do końca września 2022 roku.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2019 – wrzesień 2022

Szkoły i kierunki objęte wsparciem:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki – kierunek: Technik Logistyk
 • Zespół Szkół Technicznych – kierunek: Technik informatyk
 • Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – kierunek: Technik elektronik i Technik elektryk

Partnerzy Projektu:

 • Bury sp. z o.o. (technik informatyk i technik elektronik)
 • Copm Soft sp. z o.o. (technik informatyk)
 • Elektromontaż Rzeszów S.A. (technik elektryk)
 • Firma Xerima Jan Szwakop (technik logistyk)
 • W. BIBMOT BIK Sp. J. (technik informatyk)
 • R&G PLUS sp. z o.o. (technik informatyk)
 • Raben Logistics Polska sp. z o.o. (technik logistyk)
 • Zakład Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A. (technik elektronik)

Projekt powstał na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych zatwierdzonych Uchwałami Zarządu Powiatu z 7 marca 2019 r. (Uchwała nr 15/102/2019, 15/103/2019, 15/104/2019).

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie szkół biorących udział w projekcie;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, sieciach współpracy i samokształcenia oraz stażach realizowanych w przedsiębiorstwach;
 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach, kursach, 300-godzinnych stażach w firmach Partnerów Projektu, a także doradztwo zawodowe;
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmująca m. in. organizację staży dla uczniów i nauczycieli, promocję szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wizyty na uczelniach wyższych w celu poznania przez uczniów i nauczycieli nowoczesnych technologii będących w dyspozycji uczelni,

Projekt w liczbach:

 • Wartość projektu: 2 458 614,90 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich – 2 212 689,90 zł
 • Wartość doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne: 657 413,00 zł
 • Nauczyciele objęci wsparciem: 23
 • Uczniowie objęci wsparciem: 65