Kategoria: Aktualności

W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano 20 szkoleń dla 65 uczniów i 23 nauczycieli

W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano 20 szkoleń w 3 szkołach biorących udział w projekcie.

Zespół Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Zrealizowano 9 szkoleń dla uczniów.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zrealizowano 6 szkoleń dla  uczniów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu

Zrealizowano 2 szkolenia dla  uczniów oraz 3 szkolenia dla nauczycieli.

 Uczniowie zrekrutowani do projektu wzięli udział w różnych szkoleniach, nabyli nową wiedzę oraz umiejętności. W związku z panującą sytuacja pandemiczną COVID-19  większość kursów została przeprowadzona on-line na platformie Teams.

Pierwszy etap realizacji projektu

Jednym z pierwszych etapów realizacji zadań projektu było zrekrutowanie uczestników projektu, zarówno uczniów jak i nauczycieli. W szkołach objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” na początku roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzono proces rekrutacji, w wyniku którego przyjęto w:

Zespole Szkół Technicznych – 21 uczniów i uczennic z kierunku technik informatyk

Zespole Szkół Ekonomicznych – 12 uczniów i uczennic z kierunku technik logistyk

Zespole Szkół – 16 uczniów i uczennic z kierunku technik elektryk i 16 uczniów i uczennic z kierunku technik elektronik

W ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i praktycznej nauki zawodu pierwsi nauczyciele z ZSE realizują już studia podyplomowe na kierunku „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”