Realizacja projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

W pierwszym roku szkolnym  realizacji projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” przeprowadzona została rekrutacja uczniów z mieleckich  szkół biorących udział w projekcie:

– Zespół Szkół Technicznych – 21 osób

– Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki – 12 osób

– Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego – 32 osoby

W ramach zadań projektu przeprowadzone zostały kursy dla uczniów:

– w ZSE – Komunikacja i praca w zespole

– w ZS – Język angielski w technice oraz Język niemiecki w technice

Zajęcia rozpoczęły się tuż przed ogłoszeniem stanu pandemii spowodowanej COVID-19 ale szybka reakcja pozwoliła zrealizować pozostałe zajęcia w formie online.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z kierunków kształcenia objętych projektem wzięli udział w:

– 2 nauczycielki ZSE ukończyły studia podyplomowe „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”

– 10 nauczycieli odbyło staż u partnerów projektu

– 7 nauczycieli ZST wzięło udział w kursach „Microsoft Excel 2016 -kurs zaawansowany” i „Microsoft Access 2016 – kurs zaawansowany”, a 3 nauczycielki ZSE uczestniczyło w Forum Nauczycielskim w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

– dla 22 nauczycieli szkół (ZSE, ZS, ZST) działa sieć pod nazwą „Technologie komunikacyjno – informacyjne i e-learning w kształceniu zawodowym”