Pierwszy etap realizacji projektu

Jednym z pierwszych etapów realizacji zadań projektu było zrekrutowanie uczestników projektu, zarówno uczniów jak i nauczycieli. W szkołach objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” na początku roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzono proces rekrutacji, w wyniku którego przyjęto w:

Zespole Szkół Technicznych – 21 uczniów i uczennic z kierunku technik informatyk

Zespole Szkół Ekonomicznych – 12 uczniów i uczennic z kierunku technik logistyk

Zespole Szkół – 16 uczniów i uczennic z kierunku technik elektryk i 16 uczniów i uczennic z kierunku technik elektronik

W ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i praktycznej nauki zawodu pierwsi nauczyciele z ZSE realizują już studia podyplomowe na kierunku „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”