W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano 36 szkoleń dla 65 uczniów i 23 nauczycieli

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano 8 szkoleń  dla nauczycieli oraz 28 szkoleń dla uczniów w 3 szkołach biorących udział w projekcie.

Zespół Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Zrealizowano 6 szkoleń dla nauczycieli oraz  17 szkoleń dla uczniów.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zrealizowano 1 szkolenie dla nauczycieli oraz dla 8 szkoleń dla uczniów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu

Zrealizowano 1 szkolenie dla nauczycieli oraz 3 szkolenia dla uczniów.

Uczniowie zrekrutowani do projektu wzięli udział w różnych szkoleniach, wyjazdach na międzynarodowe targi, gdzie  nabyli nową wiedzę oraz umiejętności.