Staże wakacyjne dla uczniów lipiec-sierpień 2022

Drugą część staży rozpoczęło 65 uczniów ze szkół biorących udział w projekcie

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 • Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

Łącznie staże w projekcie trwają 300 godzin (150 godzin  w roku 2021 oraz 150 godzin w roku 2022) W stażach uczestniczą wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie. Uczestnik po zakończeniu stażu otrzyma stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdów.

Uczestnicy zrealizują staże  u partnerów projektu, gdzie będą nabywać wiedzę i umiejętności:

 • Raben Logistics Polska SP. z o.o.
 • Xerima Mielec
 • COMP Soft Sp. z o.o.
 • Elektromontaż Rzeszów S.A.
 • PW BIBMOT Bik-Sp.j.
 • R&G PLUS Sp. z o.o.
 • Zakład Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A.
 • BURY SP. z o.o.